Koledar poslovnih obveznosti

2022
3 maja

Deadline for submission of tax returns and submission of annual reports

Deadline for submission of tax returns and submission of annual reports

The deadline for the submission of annual reports and balance sheets is extended until 3rd of May 2022 due to the COVID19 epidemic.

3 maja

Rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je letos zaradi epidemije COVID19 podaljšan do 3. 5. 2022.

28 februarja

Profit tax return from the divestment financial instruments

Profit tax return from the divestment financial instruments

The taxpayer is liable to pay tax on “global” profits from the disposal of derivatives (i.e. on profits from the disposal of derivatives that have a source in the Republic of Slovenia and on all profits from the disposal of derivatives that have a source outside Slovenia. The tax taxes the profits from the disposal of derivatives achieved in a tax year equal to the calendar year.

28 februarja

Income tax assessment return from several different types of income

Income tax assessment return from several different types of income

By 28th of February 2022, it is necessary to submit a statement of income tax on: income from the letting of property, interest on cash deposits with banks and savings banks, dividends and capital gains on disposal of shares, shares and investment coupons;

28 februarja

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Davčni zavezanec je zavezan za plačilo davka od »svetovnih« dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (tj. od dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in od vseh dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo vir izven Slovenije). Z davkom so obdavčeni dobički od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki so doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. (vir: FURS)

28 februarja

Napoved za odmero dohodnine od več različnih tipov dohodkov

Napoved za odmero dohodnine od več različnih tipov dohodkov

Do 28. 2. 2022 je potrebno oddati napoved za odmero dohodnine od: – dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, -obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, -dividend ter -dobička iz kapitala od odsvojitev delnic, deležev in investicijskih kuponov;

5 februarja

Submission of report regarding the dependants

Submission of report regarding the dependants

By the 5th of February 2022, information on the claim of the tax/customs relief allowance regarding family members must be submitted. The request may be made by income taxpayers who have not claimed special allowance for dependants during the year and those who have exercised the allowance during the year and wish to amend that information. All the liable persons will receive the financial calculation until the 15th of June of the current year.

5 februarja

Oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih

Oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih

Do 5. februarja 2022 je potrebno oddati podatke o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane. Zahtevo lahko vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti. Informativni izračun bodo glede na navedbo FURS-a zavezanci prejeli najpozneje do 15. 6. tekočega leta za preteklo leto.

 • Deadline for submission of tax returns and submission of annual reports

  Deadline for submission of tax returns and submission of annual reports

  The deadline for the submission of annual reports and balance sheets is extended until 3rd of May 2022 due to the COVID19 epidemic.

 • Rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

  Rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

  Rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je letos zaradi epidemije COVID19 podaljšan do 3. 5. 2022.

 • Profit tax return from the divestment financial instruments

  Profit tax return from the divestment financial instruments

  The taxpayer is liable to pay tax on “global” profits from the disposal of derivatives (i.e. on profits from the disposal of derivatives that have a source in the Republic of Slovenia and on all profits from the disposal of derivatives that have a source outside Slovenia. The tax taxes the profits from the disposal of derivatives achieved in a tax year equal to the calendar year.

 • Income tax assessment return from several different types of income

  Income tax assessment return from several different types of income

  By 28th of February 2022, it is necessary to submit a statement of income tax on: income from the letting of property, interest on cash deposits with banks and savings banks, dividends and capital gains on disposal of shares, shares and investment coupons;

 • Oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih

  Oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih

  Do 5. februarja 2022 je potrebno oddati podatke o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane. Zahtevo lahko vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti. Informativni izračun bodo glede na navedbo FURS-a zavezanci prejeli najpozneje do 15. 6. tekočega leta za preteklo leto.

 • Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

  Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

  Davčni zavezanec je zavezan za plačilo davka od »svetovnih« dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (tj. od dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in od vseh dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo vir izven Slovenije). Z davkom so obdavčeni dobički od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki so doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. (vir: FURS)

 • Napoved za odmero dohodnine od več različnih tipov dohodkov

  Napoved za odmero dohodnine od več različnih tipov dohodkov

  Do 28. 2. 2022 je potrebno oddati napoved za odmero dohodnine od:

  – dohodkov iz oddajanja premoženja v najem,

  -obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,

  -dividend ter

  -dobička iz kapitala od odsvojitev delnic, deležev in investicijskih kuponov;

 • Deadline for submission of tax returns and submission of annual reports

  Deadline for submission of tax returns and submission of annual reports

  The deadline for the submission of annual reports and balance sheets is extended until 3rd of May 2022 due to the COVID19 epidemic.

 • Rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

  Rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

  Rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je letos zaradi epidemije COVID19 podaljšan do 3. 5. 2022.

Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo se strinjate k uporabi piškotkov, saj piškotki omogočajo pravilno delovanje strani. Več informacij o piškotkih si lahko preberete tukaj. Več informacij glede zasebnosti pa najdete tukaj.